VERTIMAS ŽODŽIU

UAB „Andesta“ gali pasiūlyti vertimo žodžiu paslaugą, vertėjui atvykus į kliento nurodytą vietą. Tai gali būti įvairūs verslo susitikimai, konferencijos, parodos ar kitokio pobūdžio vertimai. Vertimas žodžiu atliekamas į bei iš 20 kalbų.

Vertimas žodžiu yra dviejų rūšių: sinchroninis vertimas ir nuoseklus vertimas.

Nuoseklusis vertimas - vertimas žodžiu, kai pranešėjas ir vertėjas kalba pakaitomis. Vertėjas klauso pranešėjo, pasižymi, įsimena svarbiausias mintis ir šiam stabtelėjus, pateikia auditorijai vertimą į kitą kalbą. Šis vertimo tipas labiausiai praverčia organizuojant konferencijas, derybas, įvairius pristatymus bei rengiant kitus renginius, kuriuose dalyvauja daug žmonių.
Sinchroninis vertimas - vertimas žodžiu, kai vertėjas sėdi vertimo kabinoje ir pranešėjo žodžius verčia atsilikdamas keletą sekundžių. Uždaroje kabinoje sėdintis vertėjas pranešėjo žodžius girdi per ausines ir verčia į mikrofoną. Auditorijoje esantys klausytojai vertėjo žodžius girdi per ausines, kurios duodamos kiekvienam asmeniui, kuriam reikalingas vertimas. Šis vertimo žodžiu tipas dažniausiai reikalingas tarptautinėse konferencijose, simpoziumuose ir mokymuose.