VERTIMAS RAŠTU

Vertimas raštu tai populiariausia vertimų biuro teikiama paslauga. UAB „Andesta“ vertimų biuras šiuo metu verčia į bei iš 20 kalbų. Vertimus bei teksto redagavimą atlieka profesionalūs specialistai.
Vertimo sritys:
1. Dokumentų vertimai (gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai, pasai, asmens tapatybės kortelės, pažymos, atestatai, diplomai ir jų priedai, darbo knygelės, vairuotojo pažymėjimai, gyvenimo aprašymai, įgaliojimai ir kita)
2. Finansiniai vertimai (pelno (nuostolių) ataskaitos, balansai, audito išvados, metinių ataskaitų banko išrašai, finansinių prognozės ir apžvalgos ir kita)
3. Informacinių technologijų vertimai (filmų subtitrai, internetinių tinklalapių turinys, kompiuterinės įrangos naudojimo instrukcijos ir kita)
4. Medicininiai vertimai (medicininės pažymos, ligos istorijos, skiepų pasai, medicininių preparatų aprašymai, sudėtys ir vartojimo nurodymai, įrangos instrukcijos ir kita)
5. Techniniai vertimai (įvairios instrukcijos, brėžiniai, diagramos, įrenginių aprašymai, mokslinė literatūra, moksliniai dokumentai, statybos ir inžinerijos tekstai, specifinę terminologiją turintys straipsniai ir kita)
6. Teisiniai vertimai (civilinės ir baudžiamosios bylos, ieškiniai, įgaliojimai, įmonių steigimo dokumentai, įstatai, sutartys, licencijos, muitinės dokumentai, registracijos dokumentai, teisės aktai, teismų nutartys ir sprendimai ir kita)
7. Verslo vertimai (darbo sutartys, įgaliojimai, įstatai, protokolai ir nutarimai, pristatymai ir analitinės apžvalgos, projektai, protokolai, registracijos pažymėjimai, bendradarbiavimo, nuomos, paslaugų teikimo, pirkimo-pardavimo ir kitos sutartys, verslo planai ir kita)